fot1 Gimnazjum w Pomianowie im. Ignacego Krasickiego logo_str image30   Gimnazjum w Pomianowie utworzone 1.09.1999 r. jest spadkobiercą Szkoły Podstawowej, która rozpoczęła swoją działalność zaraz po
II wojnie światowej 1.09.1945 r. Pierwszym kierownikiem szkoły był p. Czesław Jethom, który organizował szkołę i pełnił funkcję przez 4 lata. Następnym kierownikiem była p. Maria Sobczak, która również 4 lata pełniła tę funkcję.
Wśród kierowników szkoły byli:

p. H. Nowak (1953-54)
p. Z. Sznajderowska (1954-56)
p. K. Sroczyńska (1956-57)
p. S. Skrzek (1957-60)
p. S. Stempka (1960-72)
p. K. Tenderys (1972-76)
p. J. Grzelak (1976-84)
p. Maria Kołodziejska (1984-2009)

2.12.2009 r. funkcję dyrektora powierzono p.Grażynie Mazur, która do chwili obecnej zarządza szkołą.

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Wieś Pomianowo liczy 160 mieszkańców, położona jest prawie w centrum gminy Białogard.
Ze względu na strategiczne usytuowanie Gimnazjum w Pomianowie obejmuje swoim obwodem całą gminę.
Szkoła Podstawowa, która funkcjonowała 54 lata mieściła się w dwóch budynkach przystosowanych do nauki, uczęszczały do niej dzieci z najbliższych okolic, a w 1947 roku szkołę ukończyli pierwsi absolwenci.

Szkoła stanowiła centrum życia kulturalnego, odbywały się w niej poza uroczystościami szkolnymi zabawy i spotkania rodziców, zebrania społeczności oraz imprezy kulturalno-oświatowe.
Okoliczne wsie posiadały szkoły filialne I-III, a szkoła w Pomianowie klasy I-VII. Następnie po likwidacji szkół filialnych Szkoła Podstawowa w Pomianowie stanowiła swoiste centrum edukacyjne dla najbliższej okolicy ponieważ utworzono tu szkołę I-VIII.
Końcówka lat 80-tych i lata 90-te to mozolna budowa, wysiłek wielu ludzi i stała batalia o środki finansowe na budowę nowej szkoły, która miała spełnić oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców.

10.11.1996 r. otwarto uroczyście nową szkołę, która stała się dumą nas wszystkich – uczniów, nauczycieli, rodziców oraz władz gminy Białogard.

1.09.1999 r. – reforma oświaty, Szkoła Podstawowa licząca 130 uczniów uchwałą Rady Gminy stała się Gimnazjum
w Pomianowie, jedynym dla całej gminy, liczącym 330 uczniów bo skupiającym w swoim obwodzie 41 miejscowości.

his2 his1 his3 histor1 nowa_szkola1 nowa_szkola2 nowa_szkola3 Primus Inter Pares Historia szkoły Kontakt